PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Z tiskových zpráv a článků na území města či obce

Území obce: Bojkovice
Bojkovice: DFS Světlovánek Vás zve na III. ročník mezinárodního dětského folklórního festivalu Světlovský bál.
Bojkovice
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 06.06.2006]
Bojkovice
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 22.05.2006]
II. Mezinárodní dětský folklorní festival 2. - 4. června 2006 v Bojkovicích
Bojkovice
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 18.05.2006]
Místní akční skupina Bojkovsko pořádá v souvislosti s Výzvou k předkládání projektů SEMINÁŘ LEADER ČR
[celý text] [MAS Bojkovsko, zveřejněno 28.04.2006]
zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 17. 3. 2005 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze ...
Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 17. 3. 2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto ob ...
Městská knihovna Bojkovice
[celý text] [Statistika knihovny, zveřejněno 03.01.2006]
Naše Bojkovsko, listopad 2005
[celý text] [Muzeum Bojkovska, zveřejněno 13.12.2005]
Zastupitelstvo město Bojkovice se na svém zasedání dne 16. 12. 2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (ob ...
kterou se zrušuje OZV č. 2/1992 o veřejných dražbách, OZV č. 4/1996 o používání praporu a znaku města, OZV č. 9/1996 tržní řád a OZV č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Bojkovic, Štefánikova 830 - příspěvková organizace, Mateřské školy Bojkovice, Čtvrť 1. ...
Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 18. 12. 2003 usneslo vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto ob ...
Zastupitelstvo Města Bojkovice na svém zasedání dne 30. 10. 2003 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 12/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů se usneslo vydat řád veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů a v ...
Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 19. 12. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 6 tohoto plánu. Na základě tété skutečnosti se Zastupitelstvo města ...
Obecní zastupitelstvo schválilo dne 2. 11. 1993 v souladu s § 36 odst. 1 pís. n) zákona ČNR o obcích č. 410/1992 Sb. návrh územního plánu sídleního útvaru Bojkovic. Na základě této skutečnosti obecní rada obce Bojkovic vydává dle § 45 pís. l) téhož zákona
Městské zastupitelstvo v Bojkovicích schválilo dne 10. 3. 1998 ust.§ 15 zák. ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. h), § 16 ods. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto ...
Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 21. 9. 1999 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 3 tohoto plánu. Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bo ...
Městské zastupitelstvo v Bojkovicích schválilo na svém zasedání dne 14. 3. 2000 podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ...
Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 14. 3. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 tohoto plánu. Na základě tété skutečnosti se Městská rada měst ...
Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 14. 3. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 5 tohoto plánu. Na základě tété skutečnosti se Městská rada města B ...
Městská rada v Bojkovicích se usnesla dne 21. 6. 2000 vydat podle § 11 odst. 3 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. f) zák. č. 33/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zák. ČNR č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obec ...
Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 19. 9. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 tohoto plánu. Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bo ...
Zastupitelstvo Města Bojkovice se usneslo dne 4. 4. 2001 v souladu s ust. čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR, s ust. § 84 odst. 2 písm. i) Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 6. 6. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 7 územního plánu. Na základě tété skutečnosti se Zastupitelstvo města ...
Městké zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 úz. plán sídleního útvaru Bojkovice a dne 12. 7. 2000 v souladu s ust. § 84 odst. 2 pís. b) zák. č. 12/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním návrhu zadání změny č. 8 územního plánu síd. útvaru Bojkovice. ...
Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 6. 6. 2000 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním návrhu zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Boj ...
Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 12. 6. 2003 v souladu s ust. § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) z č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 18. 12. 2003 usneslo vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecn ...
Městské zastupitelstvo v Bojkovicích se usneslo dne 30. 6. 1992, podle § 36 odst. 1 písm. h a § 37 zák. č. 367/90 Sb., na této obecně závazné vyhlášce
Otazníky kolem zmizelého kláštera
[celý text] [Muzeum Bojkovska, zveřejněno 21.09.2005]
Na česko-slovenském pomezí v Bílých Karpatech bude 16. července 2005 slavnostně otevřena stylová dřevěná rozhledna.
Muzeum Bojkovska, vydáno dne 07. 08. 2004
[celý text] [Muzeum Bojkovska, zveřejněno 21.06.2005]
Domov - penzion pro důchodce a Dům s pečovatelskou službou Bojkovice p. o.
Lesy města Bojkovice
[celý text] [Lesy města Bojkovice, zveřejněno 13.06.2005]
Městský úřad Bojkovice
Letní kino Bojkovice
[celý text] [Letní kino, zveřejněno 08.06.2005]
Městská knihovna Bojkovice
Městská knihovna Bojkovice
Tento provozní řád vydává město Bojkovice za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu budovy Kulturního domu v Bojkovicích č.p. 432.
[celý text] [Kulturní dům Bojkovice, zveřejněno 31.05.2005]
Městská knihovna Bojkovice
[celý text] [Statistika knihovny, zveřejněno 31.05.2005]
Městská knihovna Bojkovice
[celý text] [Statistika knihovny, zveřejněno 31.05.2005]
ZVŠ Bojkovice
Bojkovice
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 09.05.2005]
Zpráva ORMŽP MěÚ Bojkovice
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 23.03.2005]
Poslední zimní akce Mikroregionu Bojkovsko
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 14.03.2005]
Muzeum Bojkovska je otevřeno
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 14.03.2005]
Na Česko-Slovekém pomezí vyroste v závěru roku 2004 stylová dřevěná rozhledna na místě setkávání Čechů a Slováků.
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 13.08.2004]
Se vstupem do EU se blíží možnosti získávat dotace pro rozvoj mikroregionu Bojkovsko.
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 25.04.2004]
Obce mikroregionů Bojkovska, Uherskobrodska a Jižního Valašska vyjadřují zásadní nesouhlas s připravovanou změnou režimu na česko-slovenské hranici.
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 15.03.2004]
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo další kolo výběrového řízení pro podprogramy Státního programu cestovního ruchu 2004.
ZLÍNSKÝ KRAJ vyhlásil program na podporu neziskových organizací Jedná se o: PODPROGRAM NA PODPORU NEVLÁDNÍCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ÚSEKU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Podrobné informace: www.kr-zlinsky.cz
[celý text] [Bojkovice, zveřejněno 03.02.2004]
ZLÍNSKÝ KRAJ vyhlásil program na podporu podnikatelů. Jedná se o Podprogram podpory pro přípravu projektů malých a středních podnikatelů (PF 02-04, příjem žádostí do 26.4. 2004). Podrobné informace: www.kr-zlinsky.cz Mikroregion Bojkovsko nabízí podnikatelům, kteří v tomto regionu ...

Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule