PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Kácení stromů na území města

Vyjádření ORMŽP k povolování kácení dřevin

Dle § 8 odst. 3 zákona 114/1992 Sb. a § 8 prováděcí Vyhlášky č. 395/1992 Sb., povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 cm2.

Každá žádost musí obsahovat tyto údaje: jméno,příjmení a adresa žadatele, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucích mimo les, specifikace dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, udání obvodu kmene měřené ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Pokud o kácení žádá uživatel pozemku musí mít vyjádření vlastníka pozemku, že s pokácením dřeviny souhlasí.

Povolení ke kácení dřevin v rámci státní správy vydávají obecní úřady jako orgán ochrany přírody dle § 75 odst.2 a 1 zák.č. 114/1992 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na Městském úřadě v Bojkovicích tuto činnost za státní správu vykonává na odboru rozvoje města a životního prostředí pracovnice Věra Jurásková.

Každá žádost, která na náš úřad dojde je doručena na ORMŽP a pokud se žádost o pokácení týká kácení dřevin na pozemku fyzické osoby nebo právnické osoby rozhoduje v rámci správního řízení o pokácení dřevin tato pracovnice.

Pokud se žádost týká kácení dřevin na pozemcích města je pracovníky odboru rozvoje města a životního prostředí provedeno místní šetření a s jejich vyjádřením je žádost postoupena k rozhodování radě města. Rada jako orgán obce rozhoduje zda žádosti vyhoví. Každý záměr města na pokácení je zveřejňován na úřední desce města podobu 15 dní a každý občan města má možnost se k němu vyjádřit. Pokud je rozhodnutí rady města kladné, tak město požádá o pokácení orgán st. správy.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 1 názor)
čtenář13.04.2005 v 21:22
Kde je diskusní fórum Napište nám???

Zveřejněno 08.04.2005 v 12:44 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule