PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

MAS Bojkovsko [ Obecně prospěšná společnost ]

Mikroregion BOJKOVSKO

V Mikroregionu Bojkovsko byla Místní akční skupina Bojkovsko založena na sklonku roku 2005. V současné době je členem MAS Bojkovsko 22 členů, z toho 5 veřejných a 17 soukromých subjektů (3 neziskové organizace, 3 fyzické osoby, 11 podnikatelských subjektů).
Základním cílem MAS Bojkovska je usilovat o rozvoj venkova na území Mikroregionu Bojkovsko. MAS se do svých aktivit snaží zapojit podnikatele, neziskový sektor a obce. Podporuje takové aktivity, které v sobě obsahují vysoký a dosud málo využitý potenciál. Jedná se o přírodní a kulturní bohatství, zvláštnosti, tradice a ekologii. Mezi podporované aktivity řadí zvláště ty, které se vzájemně doplňují, šetří okolní přírodu a jsou tak větším přínosem pro region.

Vycházíme ze 4 priorit a na ně navazujících opatření, které jsou obsaženy v rozvojovém plánu mikroregionu:

1.Ekonomický rozvoj
Podpora zemědělství a lesnictví jako hlavní nástroj pro obnovu venkova a údržbu krajiny

2.Životní prostředí
Ochrana, rozvoj a využití přírodního potenciálu

3.Rozvoj cestovního ruchu
Zviditelnění mikroregionu, propagace
Zvýšení hospodářského významu a přínosu cestovního ruchu
Zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení
Informační, marketingové, vzdělávací aj. služby pro cestovní ruch
Trvalé zlepšování podmínek pro kulturní, sportovní a společenské aktivity
Péče o kulturní dědictví

4.Rozvoj lidských zdrojů
Vytváření rovnocenných podmínek a možností pro obyvatelstvo v jednotlivých obcích v oblasti vzděláníPokud Vás naše aktivity zaujaly, neváhejte a přidejte se k nám!!!
Neméně vítána je také podpora v podobě sponzorství

Kontakty:
Adresa MAS: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
Email: masbojkovice@seznam.cz
Telefon: 572 610 437
Předseda MAS: RNDr. Pavel Kuča, 603 530 615, bojkovice@seznam.cz
Manažer MAS: Bc. Magdalena Vozárová, 774 668 662, VozarovaM@seznam.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

MAS Bojkovsko
Sušilova 952
687 71 Bojkovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 603 530 615
MAS Bojkovsko

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mas-bojkovsko.cz

AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 22.05.2008 v 12:13 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule