PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Bzová u Uherského Brodu [ Местный район ]

Z hlediska administrativního a správního patří sídelní útvar Bzová k městu Bojkovice.

Z historie Bzové

Obec svůj název odvozuje od míst porostlých bezem.

Názvy obce: 1397 Bzowe, 1407 Bzové, 1541, Bzowe, 1872 Bzowa.

V letech 1377 - 1381 se tu připomíná Petřík z Bzové. Po smrti Janovcově markrabí Jošt zapsal ves v r. 1397 Albertovi Dračkovi z Miličína a Přibík z Miličína vložil do zemských desek v r. 1406 Dračkovi a Adamovi bratřím z Hrádku a Ronovcovi z Boršic.

V r. 1412 Přemek z Rýzmburka a Pešík z Štěchovic předali ves se dvorem a mlýnem Herštovi a Jindřichovi bratřím ze Stehelčevsi, avšak v r. 1415 byla ves zemským právem přidělena Dračkovi a Adamovi bratřím z Hrádku, z nichž Adam tu sídlil ještě v r. 1437.

V r. 1466 Anna z Hrádku držela společně s manželem Janem z Lometinec Bzovou a v r. 1541 Jan a Mikuláš ze Bzové předali ves spolu se dvorem Burianu z Vlčnova, čímž se stala součástí světlovského panství. Od té doby pak obec sledovala osudy světlovského panství.

Velká část obyvatel se zabývala zvěroklestičstvím. Zvěroklestiči přinášeli ze světa do obce pokrokové myšlenky.

Z novější historie stojí za připomenutí založení Spořitelního a záloženského spolku Bzová - Krhov v r. 1899. Ten byl v r. 1948 převeden na Záložnu - Kmapeličku a v r. 1953 jej převzala Státní spořitelna s pobočkou na poště.

Římskokatolická fara pro Bzovou je od nepaměti v Bojkovicích. V obci je stará kaple Panny Marie s letopočtem 1634 a stará zvonice.

Pomocná škola bojkovské fary se uvádí v r. 1834, osamostatnila se v r. 1856 a v r. 1900 byla dvojtřídní. Nová školní budova fungovala v r. 1906 jako dvojtřídní. Měšťanskou školu navštěvovali žáci v Bojkovicích. Mateřská škola se v obci datuje od roku 1945. Od poloviny 90. let 20. století dojíždí děti ze Bzové do školky i do školy do Bojkovic.

Ze spolků v obci jmenujme hasiče, kteří zde působí od r. 1889. Sokol byl založen v r. 1910, budova sokolovny byla postavena v r. 1926. Čtenářský spolek Palacký měl již koncem 19. století bohatou knihovnu.

Přes obec vede silnice z Bojkovic do Starého Hrozenkova, která byla vybudována koncem 19. století.

Obec byla elektrifikována po r. 1935.

Obec byla osvobozena rumunskými jednotkami 1. 5. 1945.

Ze Bzové pochází Bohumil Haluzický (1879 - 1957), spisovatel a propagátor československé vzájemnosti.

V obci se těží stavební kámen.

Vybráno z publikace Uherskohradišťsko, vydané Muzejní a vlastivědnou společností v Brně v r. 1992

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ MÍSTNÍ ČÁSTI EVIDUJEME


AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 17.11.2021 v 19:30 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule