PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

ROZHLEDNA NA VELKÉM LOPENÍKU

V létě roku 2001 se zástupci obcí kolem Velkého Lopeníku dohodli na tom, že založí přeshraniční sdružení obcí. Již na svém prvním společném pracovním setkání se zároveň dohodli, že jejich první společnou akcí bude vybudování rozhledny na Velkém Lopeníku a to přesně v místě, kde již jednou stála.

Neformální sdružení se skládá z obcí Lopeník, Vyškovec, Vápenice Březová na české straně a z obcí Nová Bošáca, Trenčianské Bohuslavice, Bošáca a Zemianské Podhradie na straně slovenské. V rámci společné přípravy tohoto projektu se uskutečnila řada nejrůznějších akcí.

Dnes už Sdružení řeší poslední problémy spojené se zahájením vlastní stavby. První organizační setkání se uskutečnilo v prosinci 2001. Pak následovalo zadání studií variant staveb rozhledny pod záštitou Fakulty architektury VÚT Brno a Fakulty architektury STU Bratislava. Důležitým mezníkem v procesu příprav bylo slavnostní položení a vysvěcení základního kamene a otevření veřejné sbírky na rozhlednu 23.6. 2002. Následovaly další akce: výstava 20-ti maket a studií rozhleden v Nové Bošáci, Březové a Lopeníku, podání projektu, resp. žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova a vydání propagačního materiálu. Koncem roku 2002 byly vybrány 3 nejúspěšnější makety rozhledny. Kromě toho se v průběhu přípravy záměru uskutečnila řada pracovních jednání, workshopů a společenských akcí, do kterých bylo zapojeno velké množství nejrůznějších organizací včetně podnikatelů a nevládních organizací.

V současné době má Sdružení připravenou projektovou dokumentaci a v souvislosti s plánovanou stavbou dokončuje změnu územního plánu. Stavba bude cca 20 m vysoká, tak aby převyšovala okolní stromy. Použit bude místní materiál (dřevo, kámen). Objekt bude řešen jako příhradová dřevěná konstrukce s vnitřním schodištěm a jednoduchým zastřešením vrcholu a přízemí.

V září 2003 přistoupila obec Lopeník jako jeden ze zakládajících členů do Sdružení měst a obcí Bojkovsko. Výstavba rozhledny se tak stala jedním z důležitých záměrů tohoto mikroregionu, protože zapadá do jeho celkové strategie rozvoje v oblasti rozvoje cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce. Z pohledu naplňování krajské koncepce rozvoje cestovního ruchu se i na úrovni Zlínského kraje setkal záměr vybudovat na Velkém Lopeníku rozhlednu s podporou. V souvislosti s hlavními cíli rozvoje tohoto příhraničního území připravuje Sdružení měst a obci Bojkovska společně se Sdružením obcí Pod Lopeníkem řadu dlouhodobých projektů, které na stavbu rozhledny navazují a nebo s ní nějakým způsobem souvisí. K nim patří zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, doplňování sítě cyklotras a pěších stezek, tvorba nabídkových produktů cestovního ruchu a vytváření turistického informačního systému regionu. K velmi důležitým rozvojovým záměrům bojkovska patří i znovuzapojení Zámku Nový Světlov do celkového rozvoje cestovního ruchu.

Bližší informace o projektu: Vojtěch Vráblík, starosta obce Lopeník

Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu

RNDr. Pavel Kuča, manažer mikroregionu Bojkovsko

www.mikroregion-bojkovsko.cz

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Lopeník
Zveřejněno 02.02.2004 v 15:49 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule