PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Exkurze za obnovitelnými zdroji energie

Zástupci naší obce se spolu s dalšími zástupci z mikroregionu Bojkovsko vydali na exkurzi do Ostrožské Lhoty a obce Salaš, aby se inspirovali možnostmi úspor energie a využíváním obnovitelných zdrojů. Na programu bylo téma využívání slunce a biomasy.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V OSTROŽSKÉ LHOTĚ
Se zájmem jsme si vyslechli přednášku o možnostech výroby elektřiny ze slunce a rozhlédli se po rozlehlých polích s fotovoltaickou elektrárnou v Ostrožské Lhotě. Solární elektrárna o celkovém výkonu 2,252 MWp je jedním z největších tuzemských zdrojů ekologické energie. 11880 fotovoltaických panelů je umístěno na ploše 5,2 ha.
Fotovoltaika je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví, může být zajímavou investicí, zdrojem příjmu obce buď jako investora nebo z pronájmu pozemku i faktorem energetické soběstačnosti. Díky podpoře státu se fotovoltaika stává velice zajímavou z hlediska návratnosti prostředků, neboť výhodná výkupní cena i zelený bonus jsou garantovány na 20 let od uvedení systému do provozu.

Pokud byste chtěli informace o této problematice, můžete se podívat například na stránky:
http://www.eazk.cz/slunecni-energiehttp://www.eazk.cz/slunecni-energie
Energetická agentura Zlínského kraje, poskytuje bezplatné poradenství v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů, taktéž v programu Zelená úsporám
http://www.i-ekis.cz/http://www.i-ekis.cz/
Internetové energetické konzultační středisko, zde se můžete také poradit o konkrétním problému, který Vás zajímá
http://ekowatt.cz/cz/zajima-me/obnovitelne-zdroje-energiehttp://ekowatt.cz/cz/zajima-me/obnovitelne-zdroje-energie
Stránky poradenské firmy EkoWATT

VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY A SLUNCE V OBCI SALAŠ
Za povídáním o možnostech využívání biomasy a slunce jsme se přesunuli do turisticky atraktivní podhorské obce Salaš na úpatí Chřibů. Topení uhlím způsobovalo v zimě v neprovětrané horské kotlině rapidní znečištění ovzduší. Vzhledem k rozptýlené zástavbě nemohlo být vytápění řešeno centrálně, proto zastupitelstvo obce problém řešilo přímou podporou jednotlivých domácností. Konkrétně nákupem a instalací kotlů pro spalování dřeva (na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru) do 32 rodinných domů a 4 systémů solárních kolektorů pro ohřev teplé vody. Využívají přitom zásobování z místních zdrojů dřeva, čímž se také snižují emise z dopravy paliv.
Více informací o realizovaném projektu můžete najít na http://www.eazk.cz/interreg-salas/

OCHRANA KLIMATU V MIKROREGIONU BOJKOVSKO
Exkurzi pořádal Ekologický institut Veronica v rámci projektu Ochrana klimatu na místní úrovni, finančně podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Tato exkurze pro zástupce mikroregionu byla již druhá. Poprvé vedly kroky zastupitelů obcí do naší jediné energeticky soběstačné obce Kněžice, která využívá pro vytápění obce a výrobu elektřiny bioplynovou stanici a výtopnu na slámu a dřevní štěpku. Rovněž si prohlédli "sídliště" rodinných domů postavených v pasivním standardu v obci Koberovy.
V rámci projektu je také zpracovávána pilotní studie mikroregionu, která nastíní základní možnosti využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Studie bude k dispozici ke konci tohoto roku.
ZELENÁ ÚSPORÁM

Občané mohou pro realizaci úsporných opatření využít především programu ZELENÁ ÚSPORÁM, který prošel řadou změn a zmírnění podmínek, aby se stal vstřícnější k občanům. Pokud byste rádi dostali informace o tomto programu, můžete využít buď konzultace s Energetickou agenturou Zlínského kraje (http://www.eazk.cz/rubrika/zelena-usporam/) nebo přímo na kontaktním místě SFŽP (http://www.zelenausporam.cz/ telefon 577 522 274)
Upozorňujeme všechny, že jen do 31. března 2010 (nebo do vyčerpání přidělené částky) je možno v programu získat dotaci i na zpracování projektu a odborného posudku. Proto byste neměli se žádostí váhat.
Pokud byste se chtěli zúčastnit semináře o možnostech programu Zelená úsporám, hlaste se prosím na obecním úřadě, máme nabídku k zajištění semináře na toto téma.

DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion BOJKOVSKO
Zveřejněno 12.11.2009 v 10:32 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule