PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Zakládáme MAS Bojkovsko

Jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropské unie, je zapojit se do iniciativy LEADER. Tato iniciativa vychází ze zásady subsidiarity, což znamená, že problémy se mají řešit na té úrovni, kde vznikají. Předpokladem zapojení se do iniciativy LEADER je založení Místní Akční Skupiny (MAS). Tento název vznikl překladem anglického local action group (LAG). MAS je registrovaná skupina aktivních lidí (formou o.p.s., obč. sdružení apod.), kteří se do programu přihlásí a připravují a následně realizují strategii rozvoje. Pro založení akční skupiny je nutná celá řada podmínek, z nichž zásadní jsou dvě:

1. MAS musí působit na souvislém území, na kterém žije od 10 000 do 100 000 obyvatel,
2. členy musí být nadpoloviční většina subjektů z podnikatelské sféry a neziskového sektoru.

Síť místních akčních skupin (mikroregionálního či venkovského partnerství) se teprve rodí a v celé ČR představuje dosud jen ostrůvky. Místní akční skupiny na sebe mohou nabalovat aktivní reprezentanty a mohou dělat víc, než LEADER předpokládá.

Základním předpokladem úspěšného fungování místní akční skupiny je především její aktivita, protože příděl finančních prostředků pro MAS není automatický. MAS musí prokázat v rámci předložené strategie, že finanční prostředky přidělené regionu budou skutečně smysluplně využity pro rozvoj regionu a financované projekty budou skutečně řešit strategicky nejdůležitější problémy rozvoje.

V této souvislosti podal dne 20. prosince 2005 Mikroregion Bojkovsko žádost o finanční pomoc v rámci Operačního programu Zemědělství, podopatření 2.1.4. - Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), inv. záměr c) 2. skupina - osvojování schopností. Projekt má za cíl vybudovat schopnou místní akční skupinu, zvyšovat úroveň znalostí a dovedností členů MAS i dalších zájemců, propagovat činnost MAS na veřejnosti a zejména zpracovat Strategii rozvoje a s touto se přihlásit do iniciativy Leader v rámci EAFRD pro období 2007-20013.

MAS Bojkovsko má v současnosti 13 členů a může přistoupit každý, kdo má zájem se podílet na rozvoji regionu a vlastním rozvoji malého a středního podnikání jak v oblasti služeb, tak zemědělství. Využijte této příležitosti zapojit se do práce, která může ovlivňovat nejen podnikatelský život Váš, ale celkový rozvoj regionu v podpoře podnikání na vesnici.

V případě zájmu o vstup do sdružení MAS Bojkovska kontaktujte RNDr. Pavla Kuču na tel.: 603530615 nebo e-mailem: bojkovice@seznam.cz nebo Bc. Magdalenu Vozárovou na tel.: 774668662. Písemnou přihlášku naleznete v sekci "dokumenty" a vyplněnou posílejte na adresu MAS Bojkovsko, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion BOJKOVSKO
Zveřejněno 27.12.2005 v 14:19 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule