PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Bojkovsko se připravuje na další letní turistickou sezónu

Letošní letní turistická sezóna byla ukončena 26.11. 2005 "Kateřinským uzavřením rozhledny" výstupem na Velký Lopeník, kde ji symbolickým klíčem uzavřeli starosta obce Lopeník V. Vráblík a předsedkyně Mikroregionu Bojkovsko K. Ogrodníková.

Této akce se zúčastnili i dva zástupci slovenských obcí a iniciátor regionálních rozvojových aktivit Uherskobrodska i Bojkovska a také sponzor výtvarně řešené vstupní brány na rozhledně Ing. R. Roseenfeld. Pro časovou zaneprázdněnost se akce nemohl zúčastnit hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, kterému patří velké poděkování za podporu výstavby rozhledny.

Tuto první letní sezonu navštívilo rozhlednu Lopeník cca 5 300 turistů.
Kromě této stavby byla v rámci projektu "Moravské Kopanice, Bojkovsko, II. Etapa"uskutečněna řada dalších aktivit zaměřených na přilákání turistů:

V rámci Zlepšení a doplnění turistických tras bylo realizováno:
1. vytvoření a vyznačení nových naučných stezek, pěších okruhů a doplnění stávající sítě turistických pěších tras v celkové délce 17 km
2. terénní vyznačení stávající Naučné stezky "Okolo Starého Hrozenka" v délce 15 km
3. vytvoření a vyznačení nových cyklotras nebo jejich doplnění v délce 10 km

Např. naučná stezka Koménka začínající u Zámku Nový Světlov doplňuje pěší přístup směrem k rozhledně Lopeník. Jedná se o atraktivní úsek představující velmi zachovalé přírodní prostředí s ukázkami necitlivých zásahů do přirozeného vodního toku. Atraktivním cílovým místem je Památník J.A. Komenského. Kromě odpočivadla jsou zde umístěny dva informační panely.

V rámci zlepšování turistické sítě stezek bylo vybudováno 8 dřevěných odpočívadel a upraveny 2 objekty pro jímání minerálních pramenů v Nezdenicích a Záhorovicích - včetně jejich okolí.
Dalším zlepšením byla příprava, zhotovení a usazení informačních panelů na vybraných místech přístupových cest k rozhledně a k dalším turistickým zajímavostem.

Celkový informační systém regionu byl doplněn o 4 turistická návštěvnická místa a 10 informačních turistických míst

Návštěvnická turistická místa:
Návštěvnická turistická místa vznikla na přístupových místech k rozhledně. Jejich cílem je zlepšit poskytování informačních služeb pro návštěvníky oblasti.
Jejich umístění a vybavení:
MONTE LOPE: počítač s multimediálními prezentacemi, webcamera, expozice "Neživá příroda Bílých Karpat - interiér"
CHATA JANA: počítač s multimediálními prezentacemi, webcamera, expozice "Žítkovské bohyně - interiér"
CHATA VALMONT: webcamera, expozice "Letecké bitvy nad Bílými Karpaty- exteriér"
CHALUPA pí Kubínové: Selská jizba

Informační turistická místa:
Informační turistická místa byla vybrána na vhodných přístupových místech do Mikroregionu Bojkovsko. Jsou vybavena počítači s multimediálními prezentacemi, v letní turistické sezóně jsou veřejně přístupná. Jejich umístění:
Rudice: za výlohou bývalé prodejny Jednoty
Nezdenice: vstupní areál Zámečku
Záhorovice: objekt výletní restaurace Bar Green Pub
Šanov: vstup do obecního úřadu (přístupno i v sobotu a neděli)
Pitín: obecní knihovna v objektu OÚ
Komňa: za výlohou objektu OÚ
Žítková: za oknem OÚ
Lopeník: v kavárně OÚ
Bojkovice - nejvíce navštěvované TIM: vstup do Zámku Nový Světlov (Muzeum), v zimě umístěni v knihovně
IC Bojkovice

Vzniklé infocentrum Bojkovice se stalo navíc malou prodejnou místních výrobků.
Byly vytvořeny tyto propagačních produkty:
infoletaky mikroregionu :
5.000 ks A3 formát (celkové informace o mikroregionu)
5.000 ks A3 formát (podrobnější informace o mikroregionu)
5.000 ks pohlednic ROZHLEDNA
dílčí propagační materiály (plakáty A3, A4 aj.) prezentující rozhlednu Lopeník
multimediální prezentace Mikroregion Bojkovsko na CD (čeština,angličtina)
multimediální prezentace "Otevření rozhledny Lopeník"
video Mikroregion Bojkovsko
video "Otevření rozhledny"
MMP pro lokální TV - otevření rozhledny

Celý projekt pomohl nastartovat řadu dalších aktivit, na jejichž základě již byly získány granty na další podporu turistiky v naší oblasti. Jedná se např. o projekty
"Studie a dokumentace osazení panelů prezentující přírodní a kulturní dědictví se zaměřením na rozvoj turistiky" - INTEREG IIIA a
"Společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu" INTEREG - Mikroprojekty
Kromě toho je podána žádost o grant na projekt "Setkávání mladých projektantů a výtvarníků na Velkém Lopeníku" - INTEREG - Mikroprojekty (zaměřeno na úpravu okolí rozhledny Lopeník).

Kromě výše uvedených výstupů projekt podpořil vzájemnou spolupráci mezi podnikateli a také spolupráci mezi obcemi Mikroregionu a podnikateli. Tím byly vytvořeny základní předpoklady pro fungování Místní akční skupiny Bojkovska, která představuje základní prvek pro možnost vstupu Mikroregionu do Programu LEADER+ od roku 2007.
Podpořena byla i dlouholetá přeshraniční spolupráce se slovenskými obcemi pod Velkým Lopeníkem. Realizace tohoto projektu např. motivovala slovenskou stranu k podání žádosti o dotaci z programu INTEREG IIIA.
Realizací projektu "Moravské Kopanice, Bojkovsko, II. Etapa" z Programu podpory venkova podpořeného MMR ČR došlo k posílení spolupráce na všech úrovních, ke zvýšení návštěvnosti oblasti, k motivaci pokračovat v dalších společných projektech a ke zviditelnění Mikroregionu Bojkovska.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion BOJKOVSKO
Zveřejněno 18.12.2005 v 13:48 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule