PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní památka Hrádek

Ukázky třetihorní vulkanické činnosti v lomové stěně, PP Hrádek (1.12.2002)
Ukázky třetihorní vulkanické činnosti v lomové stěně, PP Hrádek (1.12.2002)
Základní údaje: Bývalý lom v obci Bánov, k. ú. Bánov. V: 0,9597 ha, n. v.: 280 m n.m., Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 16/2002 ze dne 16. 9. 2002.

Motiv ochrany: Největší charakteristická památka projevu třetihorní vulkanické činnosti v oblasti.

Geologie, půdní poměry: Území je budováno bělokarpatskou jednotkou magurského flyše. Opuštěný lom, v současné době převážně zavezený odpadky, je zahlouben do mírného návrší, které vystupuje asi 80 m nad okolní terén.

Na zbytcích lomové stěny lze pozorovat balvanitou vulkanickou brekcii, která původně pravděpodobně vyplňovala sopouch (Černý 1992). Převážně je tvořena až 30-40 cm velkými ostrohrannými úlomky nazelenale šedého amfibolického bazaltického andezitu. Přítomny jsou i úlomky porcelanitů a tmavě šedých jílovců. Lokalita je zajímavá i mineralogicky.

Botanika: Na některých místech zarůstá lom náletovými dřevinami a popínavými rostlinami, roste zde např. růže šípková (Rosa canina), hloh (Crataegus sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), trnovník akát, trnka (Prunus spinosa), borovice lesní (Pinus sylvatica), borovice černá (Pinus nigra), z bylin se vyskytuje mateřídouška, rozchodník, divizna aj.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: V přední části odstranit porost popínavých rostlin a stromů a vyklidit od odpadů plošinu před stěnou. Polovina levé stěny je z větší části zasypána odpady - umožnit přístup k horní části stěny upravenou cestou po svahu vytvořeném odpady, povrch skládky zatravnit.

Historie: Návrší je v odborné literatuře nazýváno Hrad. Zřejmě už v pozdní době kamenné, ale určitě v době bronzové byl vrch opevněn - nevelké zbytky valů jsou zachovány na východní straně kopce.
PP Hrádek
PP Hrádek

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:42 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule