PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní památka Dubiny

Vstavač kukačka
Vstavač kukačka
Přírodní památka Dubiny

Základní údaje:
Květnatá orchidejová louka s rozptýleným porostem dřevin 0,8 km od obce Březová, k. ú. Březová, V: 1,3657 ha, n.v.: 410-470 m.n.m., Z: Vyhláška č. 4 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995.

Motiv ochrany:
Výskyt ohrožených orchidejovitých rostlin.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou hnědou, jílovitohlinitou, hlubokou.

Botanika:
Z ohrožených druhů se vyskytuje hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kozinec dánský (Astragalus danicus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) aj.

Zoologie:
Z ptáků byli na lokalitě pozorováni např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio), linduška lesní (Anthus trivialis) a pěvuška modrá (Prunella modularis). Z motýlů jmenujme alespoň perleťovce kopřivového (Brenthis ino), modráska očkovaného (Maculinea telejus), žluťáska barvoměnného (Colias myrmidone) a ohniváčka černočárného (Lycaena dispar).

Lesnictví:
Bezlesí. Lokalita je porostlá rozptýlenou zelení, kterou tvoří duby, břízy, hlohy a šípky.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
V současné době je území koseno vlastníky.

Historie:
Původně jednosečná louka byla po převodu do užívání státního statku Březová víceméně opuštěna, jen občas přepásána kravami. Z větší části zarostla náletem dřevin, především hlohu. Po navrácení lokality původním majitelům tito provedli s metodickými připomínkami Správy CHKO Bílé Karpaty vyčistění větší části území od náletu.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty.
Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 16.03.2004 v 07:43 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule