PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní památka Záhumenice

PP Záhumenice (15. 6. 2002)
PP Záhumenice (15. 6. 2002)
Základní údaje: Pastviny 2 km JV od obce Strání, k.ú. Strání, V: 11,0056 ha, n.v.: 500 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého, který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš. Půda slabě oglejená, hlinitá až jílovitohlinitá. Území protínají dva žleby,

Botanika: Jde o zbytek kdysi rozsáhlých lučních porostů, které byly částečně rozorány a částečně zalesněny. Lokalita je poznamenaná hnojením a intenzivní pastvou v minulosti. Přesto je stále nejbohatší lokalitou kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého (Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus)ve Straňanské kotlině, který zde roste na jediném místě v ČR. Dále se zde vyskytují některé druhy ohrožených druhů rostlin jako pětiprstka žežulník, hlavinka horská, prstnatec májový, mečík střechovitý.

Zoologie: Ze zajímavých druhů motýlů zde kromě perleťovce kopřivového byl zjištěn i vzácný kovolesklec Chrysaspidia chryson. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde vyskytuje bramborníček hnědý.

Lesnictví: Bezlesí. Žleby jsou zarosteny sukcesními stádii dřevin (olše, bříza, líska, dub, habr).

Management, ohrožení, návrhy opatření: I nadále je nutné dodržovat zákaz pastvy jakéhokoliv dobytka za současného pravidelného kosení lučních ploch. Území by si zasloužilo větší pozornost profesionální strážní služby.

Historie: Lokalita původně využívána jako jednosečné louky. V době užívání SST Strání byly louky přihnojovány a intenzivně paseny hovězím dobytkem, což způsobilo ústup vzácných druhů rostlin a celkovou degradaci lučních společenstev. Žleby zarostly sukcesními stádii dřevin. Část byla zalesněna smrkem. Po zákazu pastvy v roce 1994 kosené louky regenerují a jsou perspektivní pro zpětné šíření ohrožených druhů rostlin, především hrachoru panonského. V roce 1995-96 byly nejcennější plochy s lokalizací hrachorů panonských zbaveny náletu dřevin.

V roce 1997 došlo bohužel k vážnému poškození území porušením zákazu pastvy hovězího dobytka.V roce 1998 byla plocha celého území oplocena a obnoveno pravidelné kosení.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:29 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule