PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní památka Uvezené

Dubohabřina s dominantním česnekem medvědím v podrostu - PP Uvezené (22.5.2002)
Dubohabřina s dominantním česnekem medvědím v podrostu - PP Uvezené (22.5.2002)
Základní údaje: Dubohabřina 2,5 km JV od obce Horní němčí, k.ú. Horní Němčí, V: 14,3900 ha, n.v.: 500-575 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří karpatský flyš, půda je středně hluboká, kyprá, humózní, dobře zásobená vodou. Vyskytují se zde četné pramenné vývěry a sesuvy půdy. Reliéf terénu je velmi členitý.

Botanika: V bylinném patře se dominantně vyskytuje česnek medvědí a ostřice chlupatá, dále lilie zlatohlávek a okrotice dlouholistá.

Zoologie: Ornitofauna je zastoupena typickými druhy jako je kukačka obecná, strakapoud velký, sýkora koňadra, budníček menší, holub hřivnáč, strakapoud prostřední, strakapoud malý, žluna zelená, šoupálek dlouhoprstý a krátkoprstý, brhlík obecný, budníček lesní a větší, lejsek šedý, žluva hajní.

Lesnictví: Lesní porost je tvořen dvěma etážemi, vyskytuje se zde bohatá směs dřevin z dubu zimního, buku lesního, javoru klenu, habru obecného,topolu osiky, břízy bělokoré, javoru babyky a jasanu ztepilého. Bohatá směs původních druhů dřevin dokladuje vývojové stadium hospodaření v lesích pařezinovým způsobem, jehož výsledkem je z hlediska ochrany přírody velmi cenné splečenstvo.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Porost ponechán bez zásahů.

Historie: V minulosti se v porostech hospodařilo především výběrovým způsobem, neboť území je díky sesuvům a prameništím těžko přístupné.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 11:02 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule