PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní památka Pod Hribovňou

Pohled do chráněného území Pod Hribovňou
Pohled do chráněného území Pod Hribovňou
Základní údaje: Květnaté louky cca 400 m SV od kóty Hribovňa, k.ú. Vyškovec, V: 6,6464 ha, n.v.: 600 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se severní expozicí.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, písčitohlinitou, mělkou.

Botanika: Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin jako vemeníček zelený, hořeček žlutavý, mečík střechovitý, pětiprstka žežulník, prstnatec bezový, hlavinka horská, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, prstnatec listenatý, prstnatec fuchsův

Zoologie: Jsou zde typické druhy motýlů bělokarpatských květnatých luk jako např. ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý, bourovec pryšcový, kovolesklec Chrysaspidia chryson, přástevník angreštový.

Lesnictví: Bezlesí. Část území je zarostlá sukcesními stádii dřevin - buk lesní, topol osika, bříza bradavičnatá, vrby, lípy aj.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Lokalita byla donedávna využívána jako jednosečná louka s extenzivní pastvou po první seči. Od r. 1991 není větší část lokality kosena a břemeno údržby lokality přešlo na Správu CHKO BK.

Část lokality spolu s ochranným pásmem a 1. zónou z východní strany PP je v novém projektu biologické rezervace Vlčí prameny viz
Průvodce : RNDr. Lubomír Pospěch, tel.(+420) 777173636
e-mail :lpospech@yahoo.com

!!! Desítky fotografií jsou ve fotogalerii pod následující mapkou !!!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 03.03.2007 v 11:37 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule