PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní památka Mechnáčky [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Území leží 1 km V od obce Strání-Květná, k.ú. Strání, V: 9,6531 ha, n.v.: 450 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Členitý, široký žleb s květnatými loukami, mokřinami a vrstevnými prameny, místy porostlý stromy a keři. Výskyt ohrožených druhů rostlin a motýlů.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, slabě oglejenou , hlinitou až jílovitohlinitou, náchylnou k erozi.

Botanika: Výskyt ohrožených druhů rostlin jako je prstnatec pleťový a májový, kruštík bahenní, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka, vstavač mužský, kozinec dánský, hrachor panonský. V roce 2002 zde byl objeven i vstavač osmahlý (Z. Podešva, 15. 6. 2002 - viz foto).

Zoologie: Ze vzácných druhů motýlů zde byly zjištěny druhy typické pro bělokarpatské květnaté louky a to žluťásek barvoměnný, ohniváček černočárný, můra Episema scoriacea a perleťovec dvouřadý, kterému probíhá v Bílých Karpatech SZ hranice rozšíření v Evropě.

Lesnictví: Potok pramenící v území je zakryt souvislým náletem olší a vrb. Mokřad je z části pokryt porostem vrb. V horní části území se nachází bukový hájek. Všechny porosty jsou na nelesní půdě.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Z větší části je území koseno vlastníky a uživatelem. Management části kolem mokřadu zajišťuje Správa CHKO Bílé Karpaty.

Historie: Původně využíváno jako jednosečná louka. V době kolektivního hospodaření lokality nebylo území z větší části využíváno a z velké části zarostlo náletem dřevin. V roce 1996 byly náletové dřeviny zlikvidovány v rámci projektu SFŽP.
Mechnáčky - mapa

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:26 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule