PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní rezervace Rovná hora

Rovná hora (přírodní rezervace, 12 ha)

Základní údaje:
Louky a pastviny na silně svažitých pozemcích.
Bohatý výskyt ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Území je hodnotné i z krajinářského hlediska.

Geologie:
Půdy jsou kamenité, jílovitohlinité, místy je obnažen skelet.

Botanika:
Z teplomilných druhů rostlin zde nachází podmínky např. sveřep vzpřímený, ožanka kalamandra, oman vrbolistý a další.

Zoologie:
Lokalita je významná především výskytem ohrožených druhů motýlů. Vyskytuje se zde např. žluťástek barvoměnný, modrásek bělopásný, okáč metlicový, můry Eugraghe sigma a Xestia castanea. Z dalších vzácných druhů bezobratlých se zde vyskytuje kudlanka nábožná, křižák pruhovaný a velmi vzácný starobylý duh mravence Proceratium melinum, který je znám pouze z několika lokalit Evropy.

Lesnictví
Území je vedeno jako bezlesí. Je však z části zarosteno ptačím zobem, trnkou obecnou, sídou krvavou, hlohem a růží šípkovou.

Historie a kultura:
Území bylo využíváno jako jednosečné louky, pastviny a sady. Celé území je řadu let bez jakékoliv péče a silně zarůstá náletem dřevin - hlohu a růže šíplové. Vzhledem k nepřístupnosti nebylo nikdy zasaženo chemizací.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:10 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule