PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní rezervace Rasová

Na silniční trase Uherský Brod - Starý Hrozenkov je autobusová zastávka Nový Dvůr, známá pod starším názvem Rasová. Asi po dvou stech metrech po hlavní silnici směrem na Starý Hrozenkov přijedete k vyústění lesní cesty přehrazené závorou. Vydáte-li se po ní, po několika metrech se před vámi otevře přírodní rezervace Rasová, jež byla v roce 1991 vyhlášena přírodní památkou.

Do konce padesátých let byl lom využíván k těžbě pískovce. Na některých místech lokality jsou proto vidět pražce, které ještě nestačila pohltit okolní příroda. Lokalita leží v nadmořské výšce 550 metrů nad mořem. Základní horninu tvoří flyš - jedná se o soubor střídajících se vrstev pískovců a jílovců, které jsou usazeninami třetihorního moře. Jde zejména o magurský pískovec bělokarpatské jednotky. Pískovec je jemnozrnný, světle šedý s mezivrstvami jílovitých břidlic. Lámal se zde lomový a soklový kámen, později - po výstavbě drtiče se vyráběly převážně drtě a silniční štěrky. Důležitou roli sehrál při výstavbě silnice č. 50/I, vedoucí na Slovensko, uskutečněné ve třicátých letech minulého století.

Po opuštění tesařskou společností začal lom pustnout a vytěžený prostor zaplavila podzemní voda. V nově vzniklém jezírku, které se dnes už podstatně rozšířilo, našlo svoje místo vodní rostlinstvo. Největší zastoupení má rákos a orobinec. Na souši se objevily mezi prvními dřevinami břízy. Ze suchozemských rostlin, jichž tu bylo napočítáno 199 druhů, se vyskytují i některé druhy orchidejí. Z fauny se zde objevují obojživelníci, které najdeme jenom v nepoškozeném přírodním prostředí. Z mlokovitých to jsou některé druhy čolků (obecný a horský), z žab potom skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha zelená, kuňka žlutobřichá. rozmanitý je i výskyt vážek, kterých v Rasové žije asi 15 druhů. Pískovcové ploché desky skýtají přirozené prostředí pro ještěrku obecnou a ještěrku zelenou. Z hadů je tady zastoupena užovka obojková.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 10:40 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule