PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Cyklotrasa vedoucí přes Bánov

Po naučné stezce okolo zvonice na Lopeníku
Po naučné stezce okolo zvonice na Lopeníku
Z Uherského Brodu do Bojkovic a na Troják
Okres: Uherské Hradiště
délka: 60,5 km

Popis trasy:
· 0,0 km - Uherský Brod - Muzeum J. A. Komenského, tzv. Starý zámek, z poč· átku 18. století postavený italským architektem Domenikem Martinellim. Velmi hodnotný je barokní sloupový sál, tzv. Baraník. Zbytky městského opevnění ze 13.-15. století (jižní a severní č· ást města) s dochovanými baštami Vítkovskou a Bílou. Panský dům - význač· ná renesanč· ní a barokní stavba s arkádovým dvorem a kamennými portály z konce 17. století. Galerie. Otevřeno: denně mimo Po 9.00-12.00, 13.00-17.00. Kostel Mistra Jana Husa - jedna z nejstarších staveb ve městě a nejstarší kostel v kraji. Stavba je připomínaná již v r. 1278, gotický presbytář je z r. 1494. Na královském oblouku jsou zbytky nástěnných maleb ze 14. a 15. století. Věž postavil v r. 1589 Mikuláš Lorek. Kostel byl přestavěn v r. 1667 v barokním slohu.
· 6 km - Šumice - Kostel Narození Panny Marie, kříž u kostela u r. 1863.
· 8,5 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.
· 11 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.
· 15 km - Bojkovice - Zámek Nový Světlov, původně pozdně gotický hrad, jehož dnešní úprava byla provedena v 1. polovině 19. století vídeňským architektem E. Kuschem. Prostory na zámku Světlov a okolní lokality byly nákladně rekonstruovány a upraveny především pro potřeby rekreace. Je zde umístěna expozice Městského muzea v Bojkovicích. U zámku je park. Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince se třemi hřbitovními kaplemi a náhrobky - raně barokní stavba ze 17. století podle návrhu Jana Křtitele Erny. V interiéru barokní obrazy Jana Kryštofa Handkeho a Josefa Fr. Pilze. Eurocamp, 2 koupaliště.
· 20 km - Komňa - V obci je Muzeum J. A. Komenského a jeho pomník od J. Pelikána z r. 1950. Je jedním z domnělých rodišť tohoto myslitele. Možnost exkurze ve sklářské huti Hana Glass Studio, s možností nákupu sklářských výrobků.
· 22,5 km - Motorest Nový dvůr - Lom Rasová (přírodní památka, 4,4 ha) - opuštěný pískovcový lom, zč· ásti zatopený vodou, s výskytem ohrožených druhů rostlin a živoč· ichů
· 28,5 km - Lopeník - Dům č· .p. 141 - ukázka kopanič· ářské usedlosti, památník obětem II. světové války, zvonice. Nauč· ná stezka.
· 32 km - Březová - Cestiska (přírodní památka, 3 ha) - Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní, s výskytem ohrožených druhů rostlin (kozinec dánský, ostřice ptač· í nožka, vstavač· kukač· ka aj.) a živoč· ichů (modrásek hořcový, vzácné druhy píďalky, bramborníč· ek hnědý)
· 43,5 km - Suchá Loz - V místě pramení lithiová kyselka zvaná Loza (lidově Slatina), která je uváděna už v r. 1580 jako léč· ivá voda. Do II. světové války byl pramen komerč· ně využíván. Ordějov - asi 1 km východním směrem od obce se nalézá vodní nádrž, která slouží rekreač· ním úč· elům, vhodná i k rybolovu.
· 46 km - Bánov - Římskokatolický farní kostel sv. Martina - barokní stavba ze 17. století, vznikla přestavbou středověkého kostela stavitelem Antonínem Rigou podle projektu Marinelliho. Památky lidového stavitelství.
· 52 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.
· 54,5 km - Šumice - Kostel Narození Panny Marie, kříž u kostela u r. 1863.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Cyklotrasa - úsek
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 2, 28.04.2007 v 19:30 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule