PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní rezervace Javořina

Přírodní rezervace Javořina

Lesní porost navazující na severní část NPR Javořina na severních svazích kóty Velká Javořina (970 m n. m.). Zachovalá lesní společenstva pralesovitého charakteru ve hřbetní části Bílých Karpat.

k.ú.: Strání
výměra: 27,7 ha
nadm. výška:687-875 m
vyhlášeno: 1993

Geologie - Podkladem území je bělokarpatská jednotka magurského flyše. Její javorinské souvrství se skládá z drobně až středně rytmických flyšových vrstev, s převahou pískovců, méně jílovců (spodní paleocén-svrchní křída). Na kamenito-hlinitých svahovinách orientovaných k severu a severozápadu vznikly kambizemě typické, variety kyselé, vykazující vyšší obsah skeletu.

Květena - Vegetaci tvoří suťový porost s dominujícím bukem lesním (Fagus sylvatica), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a javorem mléčem (Acer platanoides). V podrostu je možno nalést sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), kozlík výběžkatý (Valeriana excelsa sambucifolia) a papratku horskou (Athyrium distentifolium). Na okraji rezervace roste zvonek širolistý (Campanula latifolia), který zde má jedinou lokalitu v Bílých Karpatech.

Zvířena - Fauna rezervace je obdobná s faunou navazující NPR Javořina.

Lesnictví - V minulosti zde byly prováděny probírky. V současné době jsou porosty ponechány přirozenému vývoji. Na celé ploše přirozeně zmlazuje javor klen, místy i buk.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.BileKarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 27.10.2004 v 13:33 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule