PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Farnost Bojkovice a Pitín

Farnost Bojkovice a Pitín

Správce farnosti P. Radomír NěmečekNový farář v Bojkovicích

Od 15. října roku 2003 jsem byl jmenován arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem farářem v Bojkovicích a administrátorem v Nezdenicích. Jmenuji se P. Radomír Němeček. Narodil jsem se 8.7.1960, vyrůstal jsem 12 let v Uherském Brodě a pak se rodiče přestěhovali do Velkého Ořechova. Po vyučení a střední škole jsem krátce pracoval v JZD a odešel jsem na vojnu. Pak jsem nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Po vysvěcení na kněze v 25. 6. roku 1988 jsem nastoupil jako kaplan v Českém Těšíně. Po revoluci jsem odešel za kaplana do Bohumína a po sedmi měsících do Havířova. Odtud jsem byl poslán na své první farářské místo do Kostelce u Kyjova, kde jsem prožil 9 let. Následovalo přemístění do Konice, kde jsem byl jmenován děkanem. Po 3 letech působení ve velmi dobré farnosti jsem byl jmenován farářem v Litovli. Zde jsem působil jen 3 měsíce a otec arcibiskup mne poslal do Bojkovic a Nezdenic. Po dobu opravy fary v Bojkovicích nebo výstavby nové fary je mi dovoleno gen. vikářem Mons. Milánem Koubou bydlet na faře v Nezdenicích.
Přeji nám všem vzájemnou dobrou spolupráci jak ve farnosti, tak v občanském životě.

Kontakt 572 69 15 58

Pořad bohoslužeb
BOJKOVICE
Po: 18:00
Čt: 18:00
Pá: 18:00
Ne: 07:30 a 9:30


PITÍN
Út: 18.00 Šanov/Hostětín
St: 16.00
Pá: 16.00
Ne: 10.30

Bohoslužby v Šanově i Hostětíně budou jednou za měsíc a to podle ohlášení.

Kněží a rodáci z naší farnosti

Osvětu a vzdělanost mimo svého kněžského poslání šířili ve svých farnostech kněží, kteří pocházeli z naší farnosti. Podle záznamů, které jsou zapsány v archivu Arcibiskupské konzistoře v Olomouci, je zde zapsáno 29 kněží.

Nejstarší záznamy uvádí, že Partenius Smetana, nar. v r. 1736, vstoupil do Františkánského kláštera v Olomouci. Vysvěcen v r. 1759. Josef Smetana byl vysvěcen v r. 1765 a působil v Bojkovicích jako farář. Zemřel 14. 1. 1779. Žil také další kněz Smetana a Sobota. Žádné další údaje k jejich osobám nejsou však uvedeny. Dne 7. 3. 1794 se narodil Tomáš Surma, jeho působištěm byl Rožnov p. Rad., Horní Bečva a od r. 1884 byl farářem v Halenkově. Zemřel 11. 10. 1873. Dalším rodákem byl Antonín Benčík. Nar. v r. 1796. Vysvěcen 23. 9. 1820. Zemřel před r. 1833. V záznamech je také uveden kněz Krč, žijící asi v 1. pol. 19. stol. jeho záznam končí před r. 1833.

V Rostání působil náš rodák Fr. Habáň, narozen v r. 1814. Umírá jako emeritní farář v Kartouzech, snad Brno, Královo Pole. Fr. Fadrus nar. v r. 1818 byl v r. 1849 farářem v Tlumačově. Od r. 1885 asesor v Napajedlích, arcikněz a děkan. Skonal 22. 1. 1884. Dalším naším rodákem byl Jan Dolina, vysvěcen r. 1849, farářem v Rusavě, od r. 1859 v Pitíně a nakonec v Předmostí, přerovský děkan, umírá 23. 9. 1887. Ke jménům užívaných v Bojkovicích patřili Prchlovi. Vincenc nar. v r. 1852 zemřel jako farář v Kvasicích, 24. 4. 1881. František Rusňák, nar. 1. 4. 1840, po studiích vysvěcen 5. 7. 1876, viceděkan pozlovický a farář v Pitíně. Skonal 28. 11. 1905. V Moravské Ostravě působil jako farář František Viceník, nar. r. 1844. Jako datum úmrtí je uvedeno 14. 4. 1894.

Profesor Fr. Koželuha, velký vlastenecký činitel, se narodil r. 1845. Vysvěcen byl v r. 1871. Z tohoto světa odešel 3. 1. 1912 ve Vlachovicích.

V Maďarsku a na Slovensku působil Alois Černík, nar. 31. 5. 1857, obdržel svěcení 16. 8. 1880. Kněz arcidiecéze Ostřihomské, kooperátor v Budaörs, v Budapešti a v Budapestváru. Od r. 1889 farář ve Velkých Chrasťanech. Od r. 1930 čestný asesor trnavský. Na gymnáziu v Olomouci vyučoval prof. ThDr. Ferdinand Černík, náš rodák, vysvěcen v r. 1885. Čestný kanovník kroměřížský a papežský komoří, zemřel 10. 3. 1948. Děkan Lud. Koncer se narodil r. 1865, vysvěcen r. 1888. Skonal 22. 1. 1933.

V Norberčanech zemřel 5. 3. 1954 farář a děkan Karel Kolsdorf, papežský komoří a čestný kanovník kroměřížský, působil v Městě Libavá.

Augustin Ozynula tento svět spatřil 27. 8. 1871. Vysvěcen r. 1896. Byl papežský prelát, čestný kanovník kroměřížský, v letech 1950 - 52 zastupující generální vikář, zemřel 18. 9. 1957. Alois Sedlář, nar. r. 1875, farář v Blazicích, skonal 27. 8. 1931.

Milosrdný bratr v řádu Irenej Jaroslav Jančařík se narodil ve Bzové 24. 9. 1876, provinciál milosrdných bratří, vysvěcen 11. 4. 1903. Čestný kanovník kroměřížský. Zemřel 26. 4. 1949.
Alois Viceník nerozen 16. 10. 1877. Vysvěcen 5. 7. 1902. Farář v Klášterci, historik, národopisec, mecenáš. Od r. 1938 ve výslužbě v Bojkovicích. Papežský komoří, skonal 29. 3. 1960. J. Viceník, dominikán v řádu Stanislav, nar. 20. 6. 1879, vysvěcen 24. 7. 1904. Jeho písemné práce jsou uloženy v okresním archivu v Uh. Hradišti. Naším rodákem je také Jindřich Koželuha, nar. r. 1879, vysvěcen 5. 7. 1904, farář v Hradčovicích. Ve výslužbě žil ve Skoronicích, zemřel 13. 1. 1958. F. Michálek, nar. v r. 1887, vysvěcen r. 1915. Skonal 18. 12. 1944. Jako katecheta působil na Uherskohradišťsku Fr. Rusňák, nar. r. 1888. Vysvěcen v r. 1915. Zemřel 3. 11. 1968. V Napajedlích působil Ant. Polanský, nar. 11. 8. 1914. Zemřel při osvobozování Napajedel 2. 5. 1945. Otakar Pělucha, nar. 1. 12. 1919, vysvěcen 7. 4. 1946. Zemřel jako administrátor ve Štípě 1. 12. 1994. Posledním bojkovickým knězem byl Alois Šimoník, těšitel v řádu Heřman, nar. 21. 4. 1920, vysvěcen 12. 6. 1943. Vynikající kazatel, působil u Pražského Jezulátka a v západních Čechách. Naposled byl duchovním správcem ve Štípě, kde zemřel 27. 12. 1979.

Uvedené údaje poskytl P. PhDr. Vlad. Teťhel.

Oldřich Juračka

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Petra Stojaspalová (MÚ Bojkovice) org. 56, 17.01.2005 v 10:03 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule