PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Základní škola Rubanice

Historie Základní školy ve Strání
Počátek školní výuky ve Strání je možno zařadit na začátek 15.století. V 16.století škola zanikla a byla obnovena až počátkem 18. století. Nejstarší školní budova, postavená na místě chalupy, v níž se učily děti v dřívějších dobách, pochází z roku 1842 v roce 1898 byla přestavěna. V roce 1770 navštěvovalo školu kolem 100 žáků. Za zmínku stojí, že od roku 1871 do roku 1889 působil ve Strání jako učitel Alois Doufalík, sběratel lidových písní, který také spolupracoval s Leošem Janáčkem. Roku 1910 byla postavena druhá školní budova v centru obce, která v současnosti slouží jako mateřská škola. Ve Květné zřídil soukromou německou utrakvistickou jednotřídku továrník Emanuel Zahn, majitel sklárny, po roce 1850. Roku 1907 však firma školu zrušila a žáci začali navštěvovat školu ve Strání.
Nová školní budova byla postavena ve Květné rovněž roku 1910, stejně jako ve Strání. Škola ve Květné měla nejprve dvě třídy, později tři.V roce 1929 nastoupil na školu jako řídící učitel Ladislav Havelka, který zahynul za německé okupace v koncentračním táboře.1. září 1946 se stala škola ve Strání (2. stupeň) pobočkou měšťanské školy v Nivnici. Byly zde čtyři třídy, 184 žáků se učilo v šesti učebnách. Kromě měšťanské školy je v této době ve Strání obecná, později národní škola pro 1. až 5. ročník.Ve školním roce 1953 - 54 dochází ke spojení obou stupňů v osmiletou střední školu. Ředitelem školy je Jan Mihal, zástupcem ředitele František Burša.V roce 1964 se stává ředitelem ZDŠ Jan Šimoník, který později působil jako okresní školní inspektor, vedoucí školského odboru i jako místopředseda tehdejšího ONV v Uherském Hradišti.
Pro havarijní stav starší školní budovy, dochází ke schválení plánu stavby nové, dvaadvacetitřídní školy ministerstvem školství. Stavba nové školy probíhala v letech 1973 -1976. 25.srpna 1976 byla slavnostně otevřena za přítomnosti tehdejšího ministra školství doc.Dr. Milana Vondrušky. Od téhož roku navštěvují ZŠ ve Strání také žáci 6.-9. ročníku z Březové. Ve funkci ředitele školy se vystřídaly v 70. a 80. letech Miroslava Michálková a Anežka Horňáčková.
Od r.1990 se stal ředitelem Josef Pastrnek . Zástupcem ředitele byl Oldřich Zrůn, od r. 1992 Michael Mazánik. V současné době navštěvuje Základní školu ve Strání 476 žáků, z toho na 1. stupni 260 ; působí zde 26 pedagogických pracovníků. I přes náročnou vzdělávací a výchovnou práci ve vyučování, nachází učitelé ZŠ čas pro práci s dětmi v různých kroužcích a mimoškolních akcích. Žáci se účastní řady soutěží a olympiád, jako je např. olympiáda v českém jazyce, matematice, chemická, fyzikální, biologická a další, soutěž literární, výtvarní, recitační, pěvecké, zdravotnické a tělovýchovní. Úspěchy zaznamenávají naši žáci v soutěži Zazpívej slavíčku, v níž se umísťují na prvních místech, v nedávné minulosti to bylo pětinásobné vítězství literárního kroužku v národní soutěži, vítězství souboru Husličky v obdobné soutěži hudebních těles, na veřejnosti vystupuje folklórní soubor Javorinka. Velmi úspěšně reprezentují školu mladí zdravotníci. V řadě sportovních soutěží zaznamenali žáci výrazné úspěchy.


Dne 4.6.2001 napsala p.uč. Ludmila Kapinusová

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola Rubanice
Rubanice 877
687 65 Strání
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 695 281

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zsstrani.cz

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Barbora Kubíčková (Informační centrum Strání) org. 56, 14.04.2005 v 09:35 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule